.

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


تقويم کامل سال 63
 
۱۳۶۳ (خورشیدی) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/۱۳۶۳_(خورشیدی)
Translate this page
سال ۱۳۶۳ هجری خورشیدی سالی عادی (غیر کبیسه) است. این سال مطابق سال ۱۹۸۵-۱۹۸۴ در تقویم میلادی است. محتویات. [نهفتن]. ۱ رویدادها; ۲ زادروزها; ۳ درگذشت‌ها. ۳.۱ بهار …
تقویم کامل سال 1363 – رهتا
www.rahta.com/q/تقویم_کامل_سال_1363
Translate this page
این موضوع باعث شده که احتمالا افزایش نرخ بهره در سال آینده رخ بدهد.» دارایی‌ها در SPDR، بزرگترین. جزئیات چرایی تغییر تقویم نظام آموزشیآموزش و پرورش مکلف به …
تقويم کامل سال 63 – رزبلاگ
asateam.rozblog.com/post/81/تقويم-کامل-سال-63.html
Translate this page
تقويم کامل سال 63 نرم افزار تبديل ‌ها – مركز – دانشگاه تهران https://calendar.ut.ac.ir/fa/software/calconv.asp Cachedبرنامه تبديل ‌ها. راهنماي برنامه تبديل ‌ها.
[PDF]ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ 1387 ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر – دانشگاه تهران
https://calendar.ut.ac.ir/Fa/Tyear/Data/full-1387.pdf
Translate this page
Oct 2, 2007 – ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر. ﺑﺮاي ﺳﺎل. 1387. ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ. اﺳﺘﺨﺮاج و. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰ. ﺗﻘﻮﻳﻢ. ﻣﺆﺳﺴ … ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل. 1387. ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻤﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮا. ن. ﺳﺎﻋﺖ. 9. 18 و …… ﺗﻌﻄﻴﻞ. ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ. (. ره. (). 1363. ﻫـ ش. ).
[PDF]ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺳﺎل 1385 ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ – دانشگاه تهران
https://calendar.ut.ac.ir/Fa/Tyear/Data/full-1385.pdf
Translate this page
Nov 22, 2006 – ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻘﻮﻳﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎل. 1385 . اﺳﺖ … در ﺗﻬﺮان، ﻣﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ. 63. درﺻﺪ از ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﻣﻲ. ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ . زﻣﺎن. و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان. ﭘﻮﺷﻴﺪﮔﻲ.

 NS