چگونه می توانیم صدای موتور خودرو را کاهش دهیم

اگر نسبت به سروصداهای خودرو حساس باشید به‌طور قطع پس از مدتی که صداهای موتور و دیگر قسمت‌های خودرو رو به افزایش باشد، تصمیم ‌می‌گیرید خودروی خود را تعویض کنید، اما بهتر است پیش از تصمیم‌گیری سریع و عجولانه بدانید که سروصداها از چه مواردی هستند؛ شاید بسیاری از آن‌ها به‌راحتی قابل حل شدن باشند. صدای داشبورد، درها و همچنین صدای صندلی‌های خودرو با یک آچارکشی و رگلاژ ساده به شکل چشمگیری کاهش ‌پیدا می‌کند. صدای موتور خودرو نیز در بسیاری از موارد با سرویس‌های کم هزینه و راحت کاهش یافته یا قطع می‌شود.

ادامه مطلب: چگونه می توانیم صدای موتور خودرو را کاهش دهیم