برق خودرو چیست ؟  ، برق خودرو از مهم ترین بخش های خودروها می باشد که احتیاج به بررسی دارد . خوردوهای جدید از یک سیستم پیچیده برقی برخوردار  هستند . تعمیر های سیم کشی خودرو ، به دست مکانیک باید برطرف شود .

مجموعه ای از سیستم های الکتریکی و الکترونیکی که انرژی مورد احتیاج خودرو را تامین می نمایند ، اساس سیم کشی خودرو را تشکیل می دهند . در این قسمت دارای قطعات زیادی می باشد که هر کدام دارای وظیفه به خصوصی هستند . نحوه کار دقیق این قطعات سبب می شود تا انرژی موجود شیمیایی به شکل انرژی الکتریکی به بقیه قطعات نیز برسد . هر گونه مشکل در این مجموعه سبب از دست رفتن عملکرد قطعات خودرو می شود . در خیلی از خودروهای امروزی می توانید رد پای سیم کشی برق خودرو را دید . سیستم برقی اتومبیل وظیفه مدیریت طیف بزرگی از قطعات را به عهده دارد . به عنوان مثال روشن نمودن لامپ چراغ خودرو بسته به سالم بودن سیستم برقی خودرو دارد . کلیه چراغ ها بر همین اصل هستند حتی چراغ راهنما نیز در این دسته قرار دارد . بالا و پایین رفتن شیشه های خودرو ، کارکردن سوئیچ و استارت زدن ، کار کردن بخاری و کولر خودرو و سیستم های صوتی جزو همین مجموعه است و به سیستم برق رسانی خودرو بستگی دارد . یک مجموعه خیلی بزرگ در سیستم برق رسانی اتومبیل با هماهنگی کار می کنند تا بشود ماشین را روشن نماییم و از امکانات آن استفاده کنید . به شکل کلی سیستم برق به 5 دسته تقسیم شده است : قطعات تولید کننده برق ، ذخیره کننده های برق ، توزیع کننده برق خودرو ، کنترل کننده سیستم برق ، مصرف کننده های نهایی برق را دارا می باشد . خودروهای قدیمی از سیتم برقی ساده تری برخوردار بودند . در خودروهای قدیمی دینام فقط به عنوان تولید کننده برق خودرو محسوب می شود . در خودروهای امروزی آلترناتور دارای وظیفه تولید برق می باشد . آلترناتور نیروی مکانیکی را از موتور می گیرد و به برق با آمپر بالاتر تبدیل می شود . برق تولید شده در ذخیره کننده باتری را در خودرو جا می گیرد و در لحظات ضروری استفاده شود . به شکل خلاصه وظیفه اصلی آلترناتور مثل یک ژنراتور برق عمل می نماید و سبب شارژ باتری حین روشن شدن خودرو می شود . به راحتی باتری شارژ می شود و نیروی قابل نیاز سیستم برقی اتومبیل تامین می شود . باتری خودرو در زمان روشن بودن خودرو ، انرژی قابل نیاز خود را ذخیره می کند و باتری در حقیقت به گونه ای یک مخزن ذخیره کننده برای نیروی برقی می باشد . انرژی که در باتری ذخیره می شود برای کلیه ی بخش های برقی خودور به کار برده می شود .