خودروی برقی دو گانه

خودروی برقی دو گانه ، خودرو برقی دو نیرو یا خودرو برقی دو گانه گونه ای خودرو هیبریدی است که با ترکیب نیروی ناشی از موتور درون سوز با منبع ذخیره انرژی الکتریکی حرکت می کند.

صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده ها از امتیازات این نوع خودروها است. با افزایش جمعیت جهان، تقاضا برای خودروهای سواری در دهه گذشته افزایش یافته که موجب افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی شده است. خودروی الکتریکی چندگانه برای برطرف کردن اشکالات خودروهای درون سوز و خودروهای الکتریکی با نیروی محرکه باتری طراحی شده است. در یک خودرو هیبریدی، توان نیروی محرکه از دو یا چند نوع منبع توان و ذخیره کننده انرژی قابل دسترس است که دست کم یکی از این منابع انرژی از انرژی الکتریکی استفاده می کند.

 

خودرو هیبرید موازی


ساختار هیبریدی موازی اساسا از یک چرخه تولید همراه با منبع انرژی در موازات آن تشکیل شده است. در این ساختار موتور درون سوز همچنان به وسیله جعبه دنده به چرخ ها متصل است و با چرخش دنده ها محدود می شود. در نتیجه بار ICE همچنان به طور مستقیم با توان در خواستی متغیر خودرو پیوند دارد، همچنین از سیستم الکتریکی نیز برای به حرکت درآوردن خودرو استفاده می شود و هنگامی که به حداکثر نیرو نیاز است هر دو با همدیگر آغاز به انتقال نیرو به چرخ می کنند. در خودرو هیبرید موازی به دو محرک نیرو احتیاج است؛ موتور درون سوز و موتور الکتریکی. مزیت این ساختار بر ساختار هیبرید سری این است که از موتور درون سوز و همچنین از موتور الکتریکی کوچکتری برای ایجاد حداکثر عملکرد بهینه، تا زمانی که باتری تمام نشده است، می توان استفاده کرد.

 

خودرو دوگانه سری


در هیبرید سری، موتور درون سوز به یک ژنراتور توان وارد می کند. الکتریسته تولید شده یا باتری را شارژ می کند یا توان را به صورت مستقیم وارد موتور الکتریکی می کند. بیشترین مزیت ترکیب دوگانه سری این است که توان خروجی موتور درون سوز به باتری وارد می شود که این گونه موتور می تواند اغلب به صورت ماندگار در حالتی که بیشترین بازدهی را دارد فعالیت کند که این گونه مصرف سوخت آن بهینه می شود. بدین خاطر که ICE می تواند در حالت بیشترین بازدهی فعالیت کند، آلودگی به صورت چشمگیری کاهش می یابد.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، خودرو برقی دو نیرو یا خودرو برقی دو گانه گونه ای خودرو هیبریدی است که با ترکیب نیروی ناشی از موتور درون سوز با منبع ذخیره انرژی الکتریکی حرکت می کند.